ประกาศผล!! รอบคัดเลือก 20 ทีมผู้เข้ารอบ
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film : Shortcuts เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวสารและกิจกรรม

CAT สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โลกเทคโนโลยีผ่านโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น

CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ดึงไอเดียนิสิตนักศึกษา ถ่ายทอดแนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel จัดกิจกรรม Short Film Shortcuts Meet The Experts เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมจุดประกายไอเดียจากผู้กำกับหนังชื่อดัง

เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐ
  และเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.catshortfilm.com
ส่งใบสมัครและ Treatment มาที่ cat.shortfilm2017@gmail.com

หลักเกณฑ์และกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาที โดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จำนวน 20 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการผลิตผลงานได้ตามกำหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกำหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการ นำไปจัดทำเป็นไฟล์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ในวันประกาศผลการประกวด
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหาร CAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ (ผู้กำกับภาพยนตร์) ในงาน CAT Network Showcase 2017 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการ

 

 • ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร ผู้บริหาร CAT Channel
 • คุณไพรัช คุ้มวัน ผู้กำกับภาพยนตร์
 • คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 • คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์

เกณฑ์การตัดสิน

เนื้อหาและเรื่องราว สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด มีประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิด "เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ด้วยวิธีการเล่าเรื่องในเชิงภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของ ภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลา รายละเอียด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัคร และส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
วันที่ 7 กันยายน 2560 ปิดรับสมัครผลงาน
วันที่ 8 กันยายน 2560 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านทาง www.catshortfilm.com และยืนยันผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานทีม
วันที่ 13 กันยายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคำแนะนำจากผู้กำกับภาพยนตร์ ในงาน CAT Network Showcase 2017 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท
วันที่ 14 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลผู้ชนะ ณ CAT First Class Cinema@Central World

หมายเหตุ : คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ช่วงระยะเวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆของการจัดประกวด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร โดยจะประกาศผ่านทาง www.catshortfilm.com

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา

100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา

50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา

30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม รับเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานทีมละ 20,000 บาท
โล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยที่ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลศึกษาอยู่

ช่องทางการติดต่อ

 • 086-354-5888
 • E-mail : cat.shortfilm2017@gmail.com