ประกาศผลการตัดสิน!! รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น
ในโครงการ Short Film Shortcuts โดย CAT CHANNEL

ข่าวสารและกิจกรรม

กลับหน้าหลัก

CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ดึงไอเดียนิสิตนักศึกษา
ถ่ายทอดแนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ผลักดันศักยภาพคนรุ่นใหม่ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมผลิตผลงานส่งเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” มอบทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ 20 หนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางช่อง CAT Channel หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประ เทศ รวมทั้งต่อยอดความคิดผู้ชมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ต่อธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CAT Channel ช่องวาไรตี้ไอทีบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม มีพันธกิจหลักในการนำเสนอเนื้อหารายการที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านไอทีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่ อสังคม จึงมีแนวคิดจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผ่านมุมมองและไอเดียข องคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาของเส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบหนังสั้นความยาว 10-15 นาที นำไปเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจแล ะเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งจะมีส่วนช่วยต่อยอดความคิดแก่ผู้ชมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอีกด้วย

“สำหรับโครงการประกวดหนังสั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ CAT Channel ได้ดำเนินการจัดขึ้น นอกจากต้องการสร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงฝีมือ แสดงศักยภาพการผลิตผลงานที่มีมาตรฐาน เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต และเป็นโอกาสที่จะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลอีกด้วย โดยกำหนดเปิดรับสมัครโครงเรื่องจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2560 คณะกรรมการซึ่งนอกจากผู้บริหารจาก CAT Channel แล้ว ยังประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์ อาทิ คุณไพรัช คุ้มวัน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสยามสแควร์ คุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะร่วมกันคัดเลือก 20 ผลงาน ซึ่งแต่ละทีมจะได้เข้าร่วมอบรมรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริการต่างๆ ของ CAT Channel ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง และเทคนิคการนำเสนอหนังสั้น เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตผลงาน นอกจากนี้แต่ละทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับสนุนจาก CAT Channel ทีมละ 20,000 บาท เพื่อนำไปสร้างเป็นหนังสั้น จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สามารถถ่ายทอดแนวคิดการใช้นวัตก รรมดิจิทัลเพื่อเป็นเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของการทำธุรกิจ ด้วยเรื่องราวเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าติดตาม และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย เพื่อรับทุนการศึกษารวม 180,000 บาท ได้แก่ รางวัลอันดับหนึ่ง รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลอันดับสอง รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลอันดับสามรับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมทุนการศึกษาที่มอบให้ตลอดทั้งโครงการกว่า 500,000 บาท ทั้งนี้ หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 20 เรื่อง จะนำไปออกอากาศทาง CAT Channel เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ชมต่อไป

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก สำหรับในระดับองค์กรนั้น เมื่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง การมีเครื่องมือเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในสนามการค้า การลงทุน ย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ ซึ่ง CAT ในฐานะของผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นหนึ่งของเครื่องมือที่จะช่วยสร้างทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายสื่ อสารข้อมูลให้สมบูรณ์แบบที่สุดรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบสนอ งกับความต้องการของธุรกิจทั้งในวันนี้ และรองรับกับความต้องการในอนาคต ขณะเดียวกัน CAT Channel จะยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศต่อไป เช่นเดียวกัน”

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์สั้นร่วมประกวดในโครงก าร Short Film Shortcuts ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะและชั้นปีการศึกษา แต่สังกัดสถาบันเดียวกันเท่านั้น รับสมัครในประเภททีมทีมละ 2-5 คน สามารถส่งใบสมัครพร้อมโครงเรื่อง ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กันยายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครและหลักเกณฑ์เงื่อนไข กติกาการประกวด ได้ที่

www.catshortfilm.com ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม cat.shortfilm2017@gmail.com
สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท สตูดิโอ แมงโก้ จำกัด
กฤติพงศ์ ตันติยนนท์ (โจ๊ก) โทรศัพท์ 083-272- 2240
ปัฏ ปรีชาพานิช (แกะ) โทรศัพท์ 086-349- 2436
จิระภัทร์ หอมสนิท (ซี) โทรศัพท์ 085-796- 0976